Közösségek, csoportok

 

Tessedik Táncegyüttes

Próbák: hetente szerdán 16.00 óra, pénteken 19:00 óra

A táncegyüttest a Hagyományőrző Közalapítvány működteti. Az 1996 óta működő szervezet elsődleges célja a még emlékekből felidézhető szokások gyűjtése, életre keltése, visszaillesztése a város mai életébe. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, valamint az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.

Infó: Hagyományőrző Közalapítvány – Csasztvan András +36 20 540-8010
www.tessediktancegyüttes.hu

 


 

Chován Kálmán Művészeti Alapiskola – Dráma tagozat

Órák: hetente kedden 15.00 óra, csütörtökön 16.00 óra

Infó: www.chovan.hu, +36 66 / 312-720

 


 

Süni Bábcsoport

Foglalkozás napja: hetente pénteken

A több mint 20 éves bábcsoport műhelyfoglalkozásait a Gál Ferenc Főiskola Gyakorló Iskolájában tartja. A Cervinus Teátrum rendezvényeinek állandó fellépői a 7-14 éves bábos gyermekek, bábelőadásaikat vidéki helyszíneken is bemutatják. Nyaranta bábos táborban készítik elő az új év bábdarabjait.

Infó: Gyekiczki Istvánné +36 20 778-9784

 


 

Melis György Vegyeskar

Klubnap: hetente kedden

Infó: Bliznákné Dudás Julianna +36 30 401-3270

Facebook oldal

 


 

Manó-Muzsika

Foglalkozás napja: hetente keddenként 10.00 órától

Zenei képességfejlesztő foglalkozás a 0-3 éves korosztály részére. A foglalkozásokon a mondóka és daltanulás mellett a gyermekek szüleikkel együtt ismerkedhetnek a hangszeres muzsikával, melyet bábos tevékenység egészít ki.

Infó: Kugyeláné Décsei Mónika +36 20 545-4842

 


 

Gyöngyfűző klub

Klubnap: havonta hétfőn, vagy szerdán

A hagyományos és a modern gyöngyfűzés alkotói havonta tartanak önképző tréningeket, évente kiállításon és kézműves vásáron mutatkoznak be. A tagság ékszereket, gyöngyös bizsukat készít hobbi, valamint üzleti céllal.

Infó: Bődi Etelka +36 20 396-0321

 


Gobelin Hímző és Kézimunkaszakkör

Klubnap: hetente pénteken

A 2003-ban alakult közösség számos kiállítás, tábor, alkotókör és tréning szervezésén túl, jelenleg 26 hölgy taggal működik rendszeresen. A kézimunkázás számos módszerét ismerik, nyitottak a népi hímzések megismerése mellett az új, modern módszerek elsajátítására is.

Klubfoglalkozásaik mellett szívesen utaznak és vállalják vidéki kiállítások lebonyolítását is.

Infó: Kurucz Jánosné +36 20  991-7751
www.himzoszakkor.gportal.hu/

Facebook oldal

 


 

Szarvasi Életmód Egyesület

Klubnap: hetente kedden

A 2013-ban alakult egyesület korábban klubként működött a Művelődési Központban. Jelenlegi célkitűzésük az egészséges életszemlélet segítése, új módszerek megismertetése, a testi és lelki egészség elősegítése előadások, rendezvények szervezése során. Tagságuk heti rendszerességgel klubfoglalkozásokat tart, évente megszervezik a 100 év 100%-on „Egy nap az egészséges életért” rendezvényüket.

Infó: Nyemcsokné Skorka Márta +36 70 606-5897

Facebook oldal

 


 

Biocom Reg-Enor Életmód Klub

Klubnap: hetente csütörtökön

Kötetlen beszélgetés, előadások az egészségmegőrzés modern módszereinek megismerése mellett. A klub várja az új érdeklődőket.

Infó: Krsnyak Sándor +36 20 962-6579

 


 

Kineziológia

Klubnap: havonta

Infó: Frankó Tünde +36 20 287-1087

 


 

Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete

Klubnap: hetente kedden és csütörtökön

A Cervinus Teátrumban működő egyesület klubfoglalkozásait és rendezvényeit rendszeresen szervezi a Cervinusházban, számos civil szervezet részvételével.

Infó: Gombárné Bata Mária +36 20 394-2718

www.meoszinfo.hu

 


 

Szarvasi Város-, és Környezetvédő Egyesület

Klubnap: havonta csütörtök

Az egyesület jelenlegi projektje a „Züldülő lábnyomokon” – Természeti értékek megismertetése a környezeti nevelés eszközeivel címet viseli. Ennek jegyében szervezik a környezetvédelemre irányuló rendezvényeiket.

Infó: dr.Váradi Lászlóné +36 70 635-8995

www.szarvasszepitok.hu

Facebook oldal

 


 

Női torna csoport

Órák: hetente hétfő-kedd-szerda-csütörtök 19.00 óra

Infó: Némethné Mauer Erika +36 30 9655-3716

 


 

Évi – Fitnes csoport

Órák

Infó: Papp Éva +36 70 668-8446

 


 

Babilon TSE csoport

Órák: hetente hétfő, csütörtök 17.00 óra

Infó: Kovács Krisztina +36 30 440-9908